Chính sách bảo mật

L’OREAL VIỆT NAM CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tham vọng của L’Oréal là trở thành một doanh nghiệp gương mẫu để giúp biến thế giới trở nên tươi đẹp hơn. Chúng tôi đề cao tính trung thực và minh bạch. Chúng tôi cam kết xây dựng mối quan hệ bền vững, trường tồn với khách hàng của chúng tôi trên cơ sở tin cậy nhau và vì lợi ích của hai bên; trong đó, chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách cũng như các lựa chọn của Quý khách. Tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách là điều cốt lõi đối với chúng tôi. Đây là lý do tại sao chúng tôi xây dựng “Cam kết của Chúng tôi về Bảo mật” và Chính sách Bảo mật của chúng tôi như được trình bày đầy đủ dưới đây.

 

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỀ BẢO MẬT

 

 1. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách cũng như các lựa chọn của Quý khách.

 2. Chúng tôi bảo đảm rằng sự bảo mật và an toàn luôn đi đôi trong mọi công việc chúng tôi thực hiện.

 3. Chúng tôi không gửi cho Quý khách các thư từ tiếp thị, trừ trường hợp Quý khách yêu cầu chúng tôi gửi các thông tin đó. Tại bất kỳ thời điểm nào, Quý khách đều có thể thay đổi ý định của mình về việc này.

 4. Chúng tôi không bao giờ chào mời hoặc bán các thông tin của Quý khách.

 5. Chúng tôi cam kết giữ an toàn và bảo mật cho các thông tin của Quý khách, bao gồm cả cam kết chỉ giao dịch với các đối tác đáng tin cậy.

 6. Chúng tôi cam kết sẽ công khai và minh bạch về cách thức sử dụng các thông tin của Quý khách.

 7. Chúng tôi không sử dụng các thông tin của Quý khách theo các phương thức chưa thông báo cho Quý khách.

 8. Chúng tôi tôn trọng các quyền của Quý khách và luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu của Quý khách trong phạm vi nhiều nhất có thể, phù hợp với các trách nhiệm của chúng tôi về pháp lý và nghiệp vụ hoạt động.

 

Để thông tin cụ thể hơn về quy trình bảo mật của chúng tôi, dưới đây chúng tôi quy định loại thông tin cá nhân nào chúng tôi có thể nhận được từ Quý khách một cách trực tiếp hay qua tương tác của Quý khách với chúng tôi, cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó, chúng tôi chia sẻ thông tin đó với ai, chúng tôi bảo vệ, giữ an toàn cho thông tin đó như thế nào, cũng như các quyền của Quý khách về thông tin cá nhân của Quý khách. Tuy nhiên không phải tất cả mọi tình huống đều được áp dụng cho Quý khách. Chính sách Bảo mật này trình bày tổng quát cho Quý khách tất cả mọi tình huống mà hai bên chúng ta có thể cùng tương tác với nhau.

 

Khi tương tác với chúng tôi càng nhiều, Quý khách càng cho chúng tôi hiểu thêm về Quý khách và chúng tôi càng có thể cung cấp cho Quý khách các dịch vụ thiết kế riêng cho Quý khách.

 

Khi Quý khách chia sẻ thông tin cá nhân của mình với chúng tôi hoặc khi chúng tôi nhận được các thông tin cá nhân về Quý khách, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó phù hợp với Chính sách này. Vui lòng đọc kỹ thông  tin này. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo[email protected].

 

QUÝ KHÁCH TÌM THẤY THÔNG TIN GÌ TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY?

 

Chúng tôi là ai?

Thông tin cá nhân là thông tin nào?

Chúng tôi thu thập thông tin nào từ Quý khách và cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó?

Cách thức chúng tôi thu thập hoặc nhận thông tin của Quý khách? Tự động quyết định

Công nghệ profiling

 Đối tượng nào có thể tiếp cận thông tin cá nhân của Quý khách?

 Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách ở đâu?

 Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách trong thời gian bao lâu? Thông tin cá nhân của Quý khách có an toàn không?

Kết nối với các website của bên thứ ba và đăng nhập qua mạng xã hộiMạng xã hội và nội dung do người sử dụng tạo ra (UGC)

Các quyền và lựa chọn của Quý khách Liên hệ với chúng tôi

 

CHÚNG TÔI LÀ AI

 

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân mà Quý khách chia sẻ với chúng tôi. Khi chúng tôi đề cập đến “L’Oréal”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, nghĩa là chúng tôi đang nói tới Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam. L’Oréal là “bên kiểm soát dữ liệu” vì mục đích của các luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu.

 

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng và 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Valery Pascal Phillippe Gaucherand Website: http://www.loreal.vn/

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN LÀ THÔNG TIN NÀO?

“Thông tin cá nhân” nghĩa là các thông tin hoặc mẩu thông tin có thể nhận diện Quý khách một cách trực tiếp (như tên của Quý khách) hoặc một cách gián tiếp (thông qua các dữ liệu được số hiệu hóa như số ID). Điều này có nghĩa là các thông tin cá nhân, kể cả các thông tin như địa chỉ email/địa chỉ nhà/số điện thoại di động, ngày sinh, tên người dùng (username), hình đại diện (profile picture), sở thích và thói quen mua sắm cá nhân, nội dung do người sử dụng tạo ra (User Generated Content), thông tin tài chính và thông tin ngoại hình. Thông tin cá nhân cũng có thể gồm có các thông tin nhận dạng bằng số như địa chỉ IP của máy tính Quý khách hoặc địa chỉ MAC của điện thoại di động của Quý khách cũng như các cookie.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN NÀO TỪ QUÝ KHÁCH VÀ CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐÓ?

L'Oréal tin rằng Quý khách, người tiêu dùng, luôn là trọng tâm trong mọi việc chúng tôi thực hiện. Chúng tôi rất vui mừng khi được nghe ý kiến từ Quý khách, khi được hiểu thêm về Quý khách cũng như khi tạo ra và cung  cấp các sản phẩm mà Quý khách yêu thích. Chúng tôi biết rằng nhiều Quý khách cũng muốn trao đổi nói chuyện với chúng tôi. Vì vậy, có nhiều cách để Quý khách có thể chia sẻ thông tin cá nhân của mình với chúng tôi và chúng tôi có thể thu thập các thông tin này.

 Cách thức chúng tôi thu thập hoặc nhận thông tin của Quý khách?

Chúng tôi có thể thu thập hoặc nhận được các thông tin từ Quý khách trên trang web của chúng tôi, các đơn yêu cầu, các ứng dụng, thiết bị, các trang sản phẩm L’Oréal hoặc các trang nhãn hàng của L’Oréal trên mạng xã hội hoặc các phương tiện khác. Đôi khi Quý khách cung cấp thông tin cho chúng tôi một cách trực tiếp (như khi Quý khách tạo tài khoản, khi Quý khách liên hệ với chúng tôi, khi Quý khách mua sắm trên trang web/ứng dụng của chúng tôi hoặc tại các cửa hàng/beauty salon của chúng tôi), đôi khi chúng tôi tự thu thập thông tin (như sử dụng các cookie để hiểu rõ hơn Quý khách sử dụng trang web/ứng dụng của chúng tôi như thế nào) hoặc đôi khi chúng tôi nhận được thông tin của Quý khách từ các bên thứ ba, kể cả các công ty khác thuộc Tập đoàn L’Oréal.

Khi thực hiện thu thập thông tin, chúng tôi sẽ quy định dấu sao là các trường bắt buộc phải điền thông tin nếu thông tin đó là cần thiết để chúng tôi:

 • Thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi với Quý khách (như giao các sản phẩm mà Quý khách đã mua trên trang web/ứng dụng của chúng tôi);

 • Cung cấp cho Quý khách các dịch vụ mà Quý khách đã yêu cầu (như gửi thư tin tức (newsletter) cho Quý khách); hoặc

 • Tuân thủ các yêu cầu của pháp luật (như lập hóa đơn).

Nếu Quý khách không cung cấp các thông tin được đánh dấu sao, thì có thể ảnh hưởng đến khả năng chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ.

Trong bảng dưới đây, chúng tôi nói chi tiết hơn để giải thích:

 1. Quý khách có thể cung cấp thông tin hoặc chúng tôi có thể thu thập thông tin của Quý khách trong loại tương tác nào? Cột này giải thích hoạt động nào Quý khách đang thực hiện hoặc hoàn cảnh hiện tại nào của Quý khách khi chúng tôi sử dụng hoặc thu thập thông tin của Quý khách. Ví dụ như Quý khách đang thực hiện một giao dịch mua hàng, đang đăng ký nhận thư tin tức (newsletter), hoặc đang tìm kiếm một trang web/ứng dụng.

 2. Loại thông tin cá nhân nào chúng tôi có thể trực tiếp nhận từ Quý khách hoặc phát sinh khi Quý khách tương tác với chúng tôi? Cột này giải thích các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập về Quý khách tùy hoàn cảnh thực tế.

 3. Cách thức và tại sao chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Quý khách? Cột này giải thích chúng tôi có thể làm gì với các thông tin của Quý khách và mục đích chúng tôi thu thập thông tin.

 4. Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách là gì? Cột này giải thích lý do chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Quý khách.

Dựa vào mục đích sử dụng thông tin, các cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin của Quý khách có thể gồm:

  • Sự đồng ý của Quý khách;

  • Quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, có thể là để:

   • Cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi: Một cách cụ thể hơn là các quyền lợi kinh doanh của chúng tôi để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và kỳ vọng của Quý khách, qua đó nâng cao, cải tiến các dịch vụ, trang web/ứng dụng/thiết bị, sản phẩm và nhãn hàng của chúng tôi vì lợi ích của người tiêu dùng.

   • Phòng ngừa gian lận: Bảo đảm việc thanh toán được hoàn tất và không có gian lận, không bị lạm dụng.

   • Bảo đảm an toàn cho các công cụ của chúng tôi: Giữ an toàn và bảo mật cho các

công cụ mà Quý khách sử dụng (trang web/ứng dụng/thiết bị của chúng tôi) cũng như bảo đảm các công cụ đó hoạt động đúng chức năng và không ngừng được cải tiến.

  • Thực hiện hợp đồng: Một cách cụ thể hơn là thực hiện các dịch vụ mà Quý khách yêu cầu chúng tôi thực hiện;

  • Các cơ sở pháp lý trong trường hợp việc xử lý thông tin được yêu cầu thực hiện theo pháp luật.

Tổng quan về việc Quý khách tương tác với chúng tôi và các hậu quả có thể xảy ra cho thông tin của Quý khách

Quý khách có thể cung cấp thông tin và chúng tôi có thể thu thập thông tin của Quý khách trong loại tương tác

nào?

Loại thông tin cá nhân nào chúng tôi có thể trực tiếp nhận từ Quý khách hoặc phát sinh khi Quý khách tương tác với chúng tôi?

Cách thức và tại sao chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Quý khách?

Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách là gì?

Tạo tài khoản và quản lý tài khoản

 

Thông tin được thu thập trong quá trình tạo tài khoản trên trang web/các ứng dụng của L’Oréal thông qua đăng nhập mạng xã hội hoặc thực hiện tại cửa hàng.

Tùy vào lượng Quý khách tương tác với chúng tôi, các thông tin này có thể gồm:

· Họ và tên;

· Giới tính;

· Địa chỉ email;

· Địa chỉ;

· Số điện thoại;

· Ảnh;

· Ngày sinh hoặc độ tuổi;

 • ID, tên người dùng(username), và mật khẩu;

 • Chi tiết mô tả cá nhân hoặc sở thích riêng;

 • Chi tiết đơn hàng;

 • Trang cá nhân (profile) trên trang mạng xã hội (khi Quý khách sử dụng phương thức đăng nhập mạng xã hội hoặc chia

 Để:

 • Quản lý các đơn hàng của Quý khách;

 • Quản lý các tranh luận, chương trình khuyến mại, khảo sát hoặc cuộc thi mà Quý khách đã chọn tham gia;

 • Trả lời các câu hỏi của Quý khách và tương tác với Quý khách trong trường hợp khác;

 • Đề nghị áp dụng một chương trình khách hàng thân thiết cho Quý khách;

 • Cho phép Quý khách quản lý các sở thích của mình;

 • Thực hiện hợp đồng: Cung cấp cho Quý khách các dịch vụ Quý khách yêu cầu (ví dụ như tạo tài khoản, hoàn tất khảo sát hoặc mua sản phẩm).

 • Gửi cho Quý khách các thư tiếp thị (nếu Quý khách yêu cầu) được thiết kế riêng phù hợp với “trang cá nhân (profile)” của Quý khách (nghĩa là dựa trên các thông tin cá nhân mà chúng tôi biết về Quý khách và các sở thích của Quý khách);

 • Sự đồng ý của Quý khách Gửi cho Quý khách các thư tiếp thị trực tiếp.

 

sẻ thông tin cá nhân này với chúng tôi).

 • Chào mời các dịch vụ dành riêng dựa trên các nét đẹp riêng của Quý khách;

 • Giám sát và cải tiến trang web/các ứng dụng của chúng tôi;

 • Tiến hành các phân tích hoặc thu thập thông tin thống kê;

 • Bảo đảm an toàn cho trang web/các ứng dụng của chúng tôi và bảo vệ Quý khách và chúng tôi không bị gian lận;

 • Quyền lợi hợp pháp

Bảo đảm trang web/các ứng dụng của chúng tôi được an toàn, bảo vệ trang web/các ứng dụng của chúng tôi không bị gian lận, và giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và kỳ vọng của Quý khách, qua đó nâng cao/cải tiến các dịch vụ, sản phẩm  và nhãn hàng của chúng tôi.

Đăng ký nhận thư tin tức (newsletter) và các thư thương mại

Tùy vào khối lượng Quý khách tương tác với chúng tôi, các thông tin này có thể gồm:

· Địa chỉ email;

 • Họ và tên;

 • Chi tiết mô tả cá nhân và sở thích riêng;

 • Trang cá nhân (profile) trên trang mạng xã hội (khi Quý khách sử dụng phương thức đăng nhập mạng xã hội hoặc  chia sẻ thông tin cá nhân này với chúng tôi).

 Để:

· Gửi cho Quý khách các thư tiếp thị (nếu Quý khách yêu cầu) được thiết kế riêng phù hợp với “trang cá nhân (profile)” của Quý khách dựa trên các thông tin cá nhân mà chúng tôi biết về Quý khách và các sở thích của Quý khách (kể cả vị trí của cửa

hàng Quý khách yêu thích);

 • Sự đồng ý của Quý khách Gửi cho Quý khách các thư tiếp thị trực tiếp.

 • Tiến hành các phân tích hoặc thu thập thông tin thống kê.

 • Quyền lợi hợp pháp

Thiết kế riêng các thư tiếp thị của chúng tôi, hiểu rõ hiệu quả tương ứng, và bảo đảm Quý khách nhận được thông tin phù hợp nhất; giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và kỳ vọng của Quý khách, qua đó nâng cao/cải tiến các dịch

vụ, sản phẩm và nhãn hàng của chúng tôi.

 • Cập nhật danh mục không liên lạc trong trường hợp Quý khách đã yêu cầu không liên lạc với Quý khách;

 • Cơ sở pháp lý

Duy trì thông tin của Quý khách trong danh mục không liên lạc trong trường hợp Quý khách đã yêu cầu chúng tôi không gửi cho Quý khách  thư tiếp thị trực tiếp nữa.

Mua hàng và quản lý đơn hàng

 

Thông tin được thu thập trong quá trình mua hàng trên trang web/các            ứng dụng/các trang xã hội hoặc tại cửa hàng của L’Oréal

Tùy vào lượng Quý khách tương tác với chúng tôi, các thông tin này có thể gồm:

 • Họ và tên;

 • Địa chỉ email;

 • Địa chỉ (địa chỉ giao hàng và địa chỉ lập hóa đơn);

 • Số điện thoại;

 • Chi tiết mô tả cá nhân và sở thích riêng;

 • Trang cá nhân (profile) trên trang mạng xã hội (khi Quý khách sử dụng phương thức đăng nhập mạng xã hội hoặc  chia sẻ thông tin cá nhân này với chúng tôi);

 • Thông tin về giao dịch như các sản phẩm đã mua và địa điểm cửa hàng;

 • Thanh toán và thông tin thanh toán; hoặc

Để:

 • Liên hệ với Quý khách nhằm hoàn tất đơn hàng của Quý khách nếu Quý khách đã lưu giỏ mua hàng hoặc đã lưu sản phẩm vào giỏ mua hàng nhưng chưa hoàn tất quy trình thanh toán;

 • Thông báo cho Quý khách khi một sản phẩm Quý khách muốn mua đã có hàng;

 • Xử lý và theo dõi đơn hàng của Quý khách, như giao sản phẩm đến địa chỉ Quý khách đã chỉ định;

 • Quản lý việc thanh toán đơn hàng của Quý khách. Xin lưu ý rằng các thông tin thanh toán (số thẻ tín dụng

/ thông tin tài khoản Paypal / chi tiết tài khoản ngân hàng) không do chúng tôi thu thập, mà do các đơn vị dịch vụ thanh toán thu thập trực tiếp;

 • Quản lý các chi tiết liên lạc của Quý khách với chúng tôi liên quan đến

đơn hàng của Quý khách;

 • Thực hiện hợp đồng:

Cung cấp cho Quý khách các dịch vụ Quý khách yêu cầu (ví dụ như mua hàng).

 

· Lịch sử mua hàng.

 

 

 • Bảo đảm các giao dịch không bị gian lận. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ sử dụng giải pháp của đơn vị cung cấp dịch vụ bên thứ ba để phát hiện gian lận và bảo đảm việc thanh toán được hoàn tất, do chính Quý khách hoặc một người bất kỳ được Quý khách ủy quyền thực hiện;

 • Làm cho trang cá nhân (profile) của Quý khách thêm phong phú nếu Quý khách đặt mua hàng bằng các thông tin tài khoản của Quý khách;

 • Đánh giá mức độ hài lòng;

 • Quản lý các khiếu nại về việc mua hàng;

 • Phục vụ mục đích thống kê.

 • Quyền lợi hợp pháp

Bảo vệ Quý khách và chúng tôi khỏi các giao dịch gian lận cũng như bảo đảm việc thanh toán được hoàn tất, không có gian lận, không bị lạm dụng.

Truy cập trực tuyến

 

Thông tin được thu thập thông qua các cookie hoặc công nghệ tương tự (“Cookie”*)  trong quá trình Quý khách truy cập trang web/các ứng dụng của L’Oréal và/hoặc trang web/các ứng dụng của bên thứ ba.

Để biết thêm thông tin về các loại Cookie cụ thể được sử dụng thông qua một trang web/ứng dụng cụ thể, vui lòng xem qua bảng liệt kê các cookie có liên quan.

* Cookie là tập tin text nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của Quý khách (máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động) khi Quý khách truy cập internet, kể cả các trang web của Tập đoàn L’Oreal.

Tùy vào khối lượng Quý khách tương tác với chúng tôi, các thông tin này có thể gồm:

 • Thông tin về việc Quý khách sử dụng trang web/các ứng dụng của chúng tôi;

 • Quý khách đến từ quốc gia nào;

 • Chi tiết đăng nhập;

 • Các trang Quý khách đã truy cập;

 • Các video Quý khách đã xem;

 • Các quảng cáo Quý khách đã xem bằng cách click hoặc tap;

 • Các sản phẩm Quý khách đã tìm kiếm;

 • Vị trí của Quý khách;

 • Thời lượng truy cập của Quý khách;

 • Các sản phẩm Quý khách đã chọn để lưu vào giỏ mua hàng.

 

Thông tin về công nghệ:

· Địa chỉ IP;

 • Thông tin về phiên bản trình duyệt (browser);

· Thông tin về thiết bị.

 

Mỗi người truy cập sẽ có một định danh (identifier) duy nhất cùng với ngày hết hạn tương ứng của định danh đó.

Chúng tôi sử dụng các Cookie, khi cần thiết, cho các thông tin cá nhân khác mà Quý khách đã chia sẻ với chúng tôi (như những lần mua hàng trước đây, hoặc khi Quý khách đăng ký nhận thư tin tức (newsletter) của chúng tôi bằng email) hoặc cho các mục đích sau:

 • Cho phép trang web/các ứng dụng của chúng tôi hoạt động đúng chức năng:

 • hiển thị đúng nội dung;

 • thiết lập và ghi nhớ giỏ hàng;

 • thiết lập và ghi nhớ đăng nhập của Quý khách;

 • xây dựng giao diện riêng như ngôn ngữ;

 • các thông số thiết bị của Quý khách kể cả độ phân giải màn hình của Quý khách, v.v…;

 • cải tiến trang web/các ứng dụng của chúng tôi, ví dụ như bằng cách thử nghiệm các ý tưởngmới.

 • Bảo đảm an toàn cho trang web/các ứng dụng và bảo vệ Quý khách không bị gian lận hoặc lạm dụng đối với trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như thực hiện khắc phục lỗi.

 • Tiến hành thống kê để:

 • Tránh tình trạng ghi nhận hai lần đối với một người truy cập;

 • Biết phản ứng của người dùng đối với các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi;

 • Cải thiện các chào mời của chúng tôi;

 • Biết bằng cách nào Quý khách tìm ra trang web/các ứng dụng của chúng tôi.

 • Quyền lợi hợp pháp:

Bảo đảm chúng tôi cung cấp cho Quý khách trang web/các ứng dụng, tin quảng cáo và thư từ trên cơ sở hoạt động hợp lệ, và không ngừng cải tiến các loại cookie (i) có giá trị cốt yếu trong việc vận hành trang wep/các ứng dụng của chúng tôi, (ii) được sử dụng nhằm bảo đảm an toàn cho trang web/các ứng dụng của chúng tôi.

 

 

 • Đưa ra các quảng cáo theo hành vi (Online Behavioural Advertising):

 • hiển thị cho Quý khách thấy các quảng cáo trực tuyến về sản phẩm mà Quý khách có thể quan tâm dựa trên hành vi/thao tác trước đây của Quý khách;

 • hiển thị cho Quý khách thấy quảng cáo và nội dung trên các mạng xã hội.

 • Sự đồng ý của Quý khách Đối với tất cả các loại cookie khác.

· Thiết kế riêng các dịch vụ dành cho Quý khách nhằm:

 •  

 • Gửi cho Quý khách các khuyến cáo, thư tiếp thị hoặc các nội dung căn cứ vào trang cá nhân (profile) của Quý khách và những điều Quý khách quan tâm;

 • Trình bày trang web/các ứng dụng theo một cách thức riêng như ghi nhớ giỏ hàng hoặc đăng nhập của Quý khách, ngôn ngữ Quý khách sử dụng, các loại cookie riêng cho giao diện người dùng (tức là các thông số thiết bị của Quý khách kể cả độ phân giải màn hình, font chữ yêu thích của Quý khách, v.v…).

· Cho phép chia sẻ các nội dung của chúng tôi trên mạng xã hội (nút ‘sharing’ có mục đích thể hiện trang).

Các     hoạt    động khuyến mại

Tùy vào lượng Quý khách tương tác với chúng tôi, các thông tin này có thể gồm:

· Họ và tên;

· Địa chỉ email;

· Số điện thoại;

· Ngày sinh;

· Giới tính;

· Địa chỉ ;

 • Chi tiết mô tả cá nhân và sở thích riêng;

 • Trang cá nhân (profile) trên trang mạng xã hội (khi Quý khách sử dụng

 • Hoàn tất các công việc Quý khách đã yêu cầu chúng tôi thực hiện, như quản lý việc Quý khách tham gia các cuộc thi, trò chơi và khảo sát, kể cả xem xét các phản hồi và đề nghị của Quý khách;

· Thực hiện hợp đồng

Cung cấp cho Quý khách các dịch vụ Quý khách yêu cầu.

Thông tin được thu thập trong trò chơi, cuộc thi, chào mời khuyến mại, yêu cầu sản phẩm mẫu, khảo sát nghiên cứu.

· Phục vụ mục đích thống kê.

 • Quyền lợi hợp pháp

Giúp chúng tôi hiểu rõ hơn  về nhu cầu và kỳ vọng của Quý khách, qua đó nâng cao/cải tiến các dịch vụ, sản phẩm và nhãn hàng của chúng tôi.

 

phương thức đăng nhập mạng xã hội hoặc  chia sẻ thông tin cá nhân này với chúng tôi);

 • Các thông tin khác về bản thân mà Quý khách đã chia sẻ với chúng tôi (như thông qua trang “My Account” của Quý khách, bằng cách liên hệ với chúng tôi hoặc bằng cách cung cấp các chi tiết của Quý khách như ảnh, ý kiến nhận xét (review) hoặc câu hỏi thông qua chức năng chat trên một số các website/ứng dụng, hoặc bằng cách tham gia một cuộc thi, trò chơi, khảo sát).

 • Gửi cho Quý khách các thư tiếp thị (nếu Quý khách yêu cầu).

 • Sự đồng ý của Quý khách Gửi cho Quý khách các thư tiếp thị trực tiếp.

Nội dung do người sử dụng tạo ra (User GeneratedContent)

 

Thông tin được thu thập khi Quý khách gửi một nội dung bất kỳ lên một trong các mạng xã hội của chúng tôi hoặc khi Quý khách chấp nhận việc chúng tôi sử dụng lại nội dung mà Quý khách đã đăng trên các mạng xã hội.

Tùy vào lượng Quý khách tương tác với chúng tôi, các thông tin này có thể gồm:

· Họ và tên hoặc bí danh;

· Địa chỉ email;

· Ảnh;

 • Chi tiết mô tả cá nhân hoặc sở thích riêng;

 • Trang cá nhân (profile) trên trang mạng xã hội (khi Quý khách sử dụng phương thức đăng nhập mạng xã hội hoặc  chia sẻ thông tin cá nhân này với chúng tôi );

 • Các thông tin khác về bản thân mà Quý khách đã chia sẻ với chúng tôi (như thông qua trang “My Account” của Quý khách, bằng cách liên hệ với chúng tôi hoặc bằng cách cung cấp các chi tiết của Quý khách như ảnh, ý kiến nhận xét (review) hoặc câu hỏi thông qua chức năng chat trên một số các website/ứng dụng).

 • Phù hợp với các điều khoản và điều kiện riêng được Quý khách chấp nhận, để:

 • Đăng ý kiến nhận xét hoặc nội dung của Quý khách;

 • Quảng bá các sản phẩm của chúng tôi.

 • Sự đồng ý của Quý khách Sử dụng lại nội dung Quý khách đã đăng trên mạng.

· Phục vụ mục đích thống kê.

 • Quyền lợi hợp pháp

Giúp chúng tôi hiểu rõ hơn  về nhu cầu và kỳ vọng của Quý khách, qua đó nâng cao/cải tiến các dịch vụ, sản phẩm và nhãn hàng của chúng tôi.

Sử dụng các ứng dụng và thiết bị

 

Thông tin được thu thập trong quá trình Quý khách sử dụng các ứng dụng và/hoặc thiết bị của chúng tôi.

Tùy vào khối lượng Quý khách tương tác với chúng tôi, các thông tin này có thể gồm:

 • Họ và tên;

· Địa chỉ email;

· Địa điểm;

· Ngày sinh;

 • Chi tiết mô tả cá nhân hoặc sở thích riêng;

· Ảnh;

 • Thông tin về ngoại hình như màu sắc của da

Để:

· Cung cấp cho Quý khách các dịch vụ Quý khách yêu cầu (ví dụ như thử nghiệm ảo sản phẩm của chúng tôi, mua sản phẩm của chúng tôi thông qua ứng dụng hoặc trên các trang web thương mại điện tử có liên quan; tư vấn và thông báo về độ bắt nắng (sun exposure), các bước chăm sóc tóc cho Quý khách);

 • Phân tích các đặc điểm ngoại hình của Quý khách và khuyến cáo các sản phẩm phù hợp (kể cả các sản

phẩm đặt trước) và các bước sử

 • Thực hiện hợp đồng

Cung cấp cho Quý khách các dịch vụ Quý khách yêu cầu (như khi cần, tiến hành phân tích các thuật toán cần thiết để cung cấp dịch vụ do đội ngũ chuyên gia nghiên  cứu-đổi mới thực hiện).

 

(skintone), loại da/loại tóc;

 • Vị trí địa lý.

dụng;

· Cung cấp cho Quý khách các

khuyến cáo/giới thiệu về sản phẩm và các bước sử dụng;

 

 • Phục vụ công việc nghiên cứu và đổi mới do các nhà khoa học của Tập đoàn L’Oréal thực hiện;

 • Giám sát và cải tiến các ứng dụng và thiết bị của chúng tôi;

 • Phục vụ mục đích thống kê.

 • Quyền lợi hợp pháp

Luôn cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng của Quý khách cũng như nhằm mục đích nghiên cứu, đổi mới.

Thông tin hỏi đáp

 

Thông tin được thu thập khi Quý khách đặt câu hỏi  với chúng tôi (như thông qua bộ phận chăm sóc khác hàng của chúng tôi) về các nhãn hàng, sản phẩm của chúng tôi và về cách sử dụng sảnphẩm.

Tùy vào khối lượng Quý khách tương tác với chúng tôi, các thông tin này có thể gồm:

· Họ và tên;

· Số điện thoại;

· Địa chỉ email;

 • Các thông tin khác về chính mình mà Quý khách đã chia sẻ với chúng tôi khi Quý khách có câu hỏi với chúng tôi (có thể gồm các thông tin về ngoại hình và sức khỏe).

 • Trả lời các câu hỏi của Quý khách; Nếu cần thiết, giới thiệu Quý khách với các dịch vụ có liên quan.

· Sự đồng ý của Quý khách

Xử lý câu hỏi của Quý khách.

 • Phục vụ mục đích thống kê.

 • Quyền lợi hợp pháp

Giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và kỳ vọng của Quý khách, qua đó nâng cao/cải tiến các dịch vụ, sản phẩm và nhãn hàng của chúng tôi.

 • Về mặt mỹ phẩm học:

 • Giám sát và ngăn chặn tác dụng không mong muốn khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi;

 • Thực hiện các nghiên cứu về độ an toàn khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi;

 • Thực hiện và theo dơi các bước chỉnh sửa đã thực hiện, nếu cần thiết.

 • Cơ sở pháp lý

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý là giám sát các tác dụng không mong muốn của sản phẩm của chúng tôi.

Tài trợ

Tùy vào khối lượng Quý khách tương tác với chúng tôi, các thông tin này có thể gồm:

· Họ và tên;

· Số điện thoại;

· Địa chỉ email.

· Gửi thông tin về các sản phẩm của chúng tôi và/hoặc thông tin được đánh dấu trong wish list đến một người theo yêu cầu của một người khác.

· Thực hiện hợp đồng

Xử lý yêu cầu.

 • Quyền lợi hợp pháp

Liên hệ với một người theo yêu cầu của một người khác.

 

 Tự động quyết định

 

Nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho các giao dịch thực hiện trên trang web/các ứng dụng/thiết bị của chúng tôi không bị gian lận, lạm dụng, chúng tôi sử dụng (các) giải pháp của đơn vị cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Ví dụ như phương pháp phát hiện gian lận được dựa trên các phép so sánh đơn giản, liên kết dữ liệu, gom cụm dữ liệu, dự đoán và dò tìm dữ liệu ngoại lai bằng cách sử dụng các tác nhân thông minh, công nghệ tích hợp dữ liệu và các công nghệ khai phá dữ liệu khác.

 

Quy trình phát hiện gian lận có thể được thực hiện hoàn toàn tự động hoặc có thể có sự can thiệp của con người trong trường hợp một người đưa ra quyết định cuối cùng. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa và biện pháp bảo vệ hợp lý để hạn chế mọi tiếp cận đến thông tin của Quý khách.

 

Với bước tự động phát hiện gian lận, Quý khách có thể (i) cảm thấy việc xử lý đơn hàng/yêu cầu của Quý khách bị chậm trong lúc chúng tôi đang rà soát giao dịch của Quý khách; và (ii) bị hạn chế hoặc không được tham gia một dịch vụ nếu rủi ro gian lận được xác định. Quý khách có quyền tiếp cận những thông tin nào mà dựa vào đó chúng tôi đưa ra quyết định của mình. Vui lòng xem phần “Các quyền và lựa chọn của Quý khách” dưới đây.

 

 Công nghệ profiling

 

Khi chúng tôi gửi hoặc hiển thị các thư từ và/hoặc nội dung được thiết kế riêng, chúng tôi có thể sử dụng một số công nghệ thích hợp như công nghệ “profiling” (tức là phương thức xử lý tự động các thông tin cá nhân, gồm việc sử dụng các thông tin đó để xác định một số đặc điểm riêng của một người, cụ thể là để phân tích hoặc dự đoán các khía cạnh về sở thích riêng, mối quan tâm, điều kiện kinh tế, hành vi, vị trí, sức khỏe, độ tin cậy hoặc động thái của người đó). Việc này có nghĩa là chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về Quý khách trong một số tình huống khác nhau được nêu trong bảng trên. Chúng tôi tập trung vào thông tin này, phân tích thông tin này để xác định và dự đoán các sở thích riêng của Quý khách và/hoặc những gì Quý khách quan tâm.

Căn cứ vào phân tích của chúng tôi, chúng tôi gửi hoặc hiển thị các thư từ và/hoặc nội dung được thiết kế riêng phù hợp với sự quan tâm/nhu cầu của Quý khách.

 

Quý khách có quyền phản đối việc sử dụng thông tin của Quý khách để “profiling” trong một số trường hợp. Vui lòng xem phần “Các quyền và lựa chọn của Quý khách” dưới đây.

 

 Đối tượng nào có thể tiếp cận thông tin cá nhân của Quý khách?

 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách trong nội bộ Tập đoàn L’Oréal để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, để phòng ngừa gian lận và/hoặc để bảo đảm an toàn cho các công cụ của chúng tôi, cải tiến các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, hoặc sau khi được sự đồng ý của Quý khách.

 

Tùy vào mục đích thu thập thông tin và chỉ trên cơ sở cần phải biết, một số thông tin cá nhân của Quý khách có thể được các công ty thuộc Tập đoàn L’Oréal trên toàn thế giới tiếp cận, nếu có thể dưới dạng số hiệu hóa (không cho phép nhận diện trực tiếp), và khi cần thiết để cung cấp cho Quý khách các dịch vụ Quý khách đã yêu cầu.

 

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách dưới dạng số hiệu hóa (không cho phép nhận diện trực tiếp) với đội ngũ các nhà khoa học thuộc Bộ phận Nghiên cứu và Đổi mới của L’Oréal, kể cả các nhà khoa học ở bên ngoài quốc gia của Quý khách, nhằm phục vụ công việc nghiên cứu và đổi mới.

 

Khi được cho phép, chúng tôi cũng có thể chia sẻ một số thông tin cá nhân của Quý khách, kể cả các thông tin được thu thập qua các Cookie, với các bộ phận nhãn hàng của chúng tôi để hài hòa và cập nhật các thông tin Quý khách đã chia sẻ với chúng tôi, để thực hiện công việc thống kê dựa trên các đặc điểm của Quý khách và thiết kế thư từ trao đổi của chúng tôi.

 

Ðể biết thêm thông tin về Tập đoàn L’Oréal, các nhãn hàng của Tập đoàn L’Oréal và các địa điểm của Tập đoàn L’Oréal, vui lòng truy cập trang web của Tập ðoàn L’Oréal.

 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách vì các mục đích tiếp thị với bên thứ ba hoặc với các công ty thuộc Tập đoàn L’Oréal

 

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với các bên thứ ba vì các mục đích tiếp thị trực tiếp, khi có sự đồng ý của Quý khách. Trong trường hợp này, thông tin của Quý khách sẽ được bên thứ ba đó xử lý với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu, và các điều khoản và điều kiện, thông báo bảo mật riêng của bên thứ ba đó sẽ được áp dụng. Quý khách cần kiểm tra kỹ càng các tài liệu của bên thứ ba đó trước khi đồng ý cung cấp thông tin của mình cho bên thứ ba đó.

 

Thông tin cá nhân của Quý khách cũng có thể được các đơn vị cung cấp dịch vụ bên thứ ba có uy tín xử lý thay mặt chúng tôi

 

Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba có uy tín thay mặt chúng tôi thực hiện rất nhiều công việc trong hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi chỉ cung cấp cho họ những thông tin nào họ cần để thực hiện dịch vụ, và chúng tôi cũng yêu cầu họ không sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách vào bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực tối đa bảo đảm rằng tất cả bên thứ ba mà chúng tôi cộng tác làm việc đều sẽ bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách. Ví dụ, chúng tôi có thể yêu cầu các đơn vị dưới đây thực hiện các dịch vụ trong đó đòi hỏi phải xử lý thông tin cá nhân của Quý khách:

 

 • Các bên thứ ba trợ giúp và hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ kỹ thuật số và dịch vụ thương mại điện tử như công cụ lắng nghe khách hàng (social listening), định vị cửa hàng, chương trình khách hàng thân thiết, quản lý nhận dạng, đánh giá và nhận xét, CRM, công cụ phân tích web và công cụ tìm kiếm, công cụ chọn lọc/biên tập nội dung do người sử dụng tạo ra;

 • Các công ty quảng cáo, công ty marketing, công ty kỹ thuật số và các đơn vị truyền thông xã hội để hỗ trợ chúng tôi truyền tải các quảng cáo, thông điệp tiếp thị và các chiến dịch, để phân tích hiệu quả quảng cáo/tiếp thị, và quản lý thông tin liên lạc, thắc mắc của Quý khách;

 • Các bên thứ ba cần thiết để giao sản phẩm đến Quý khách, như dịch vụ bưu điện/giao nhận hàng;

 

 • Các bên thứ ba trợ giúp và hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ IT, như các đơn vị cung cấp nền platform, dịch vụ hosting, bảo trì và hỗ trợ cho các cơ sở dữ liệu của chúng tôi cũng như cho các phần mềm, ứng dụng của chúng tôi mà có thông tin/dữ liệu về Quý khách (các dịch vụ này đôi lúc ngầm cho phép truy cập vào thông tin của Quý khách để thực hiện các nhiệm vụ quy định);

 • Các tổ chức dịch vụ thanh toán, tổ chức đánh giá tín nhiệm nhằm mục đích tính điểm tín nhiệm của Quý khách và xác minh thông tin về Quý khách trong trường hợp đây là một điều kiện để ký kết hợp đồng với Quý khách;

 • Các bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi cho mục đích chăm sóc khách hàng và thẩm mỹ học.

 

Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho các bên thứ ba:

 

 • Nếu chúng tôi bán bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc tài sản nào. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho bên có tiềm năng mua lại hoạt động kinh doanh hoặc tài sản đó. Nếu L’Oréal hoặc một phần tài sản của L’Oréal được một bên thứ ba mua lại thì các thông tin cá nhân mà L’Oréal đang nắm giữ về khách hàng của L’Oréal liên quan đến phần tài sản đó là một trong các tài sản được chuyển nhượng. Khi đó, nếu phù hợp, bên mua với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu mới sẽ xử lý các thông tin của Quý khách và chính sách bảo mật của bên mua sẽ điều chỉnh việc xử lý thông tin cá nhân của Quý khách.

 • Nếu chúng tôi buộc phải tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý, hoặc để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản về sử dụng/bán hàng của chúng tôi hoặc các điều khoản và điều kiện khác mà Quý khách đã đồng ý; hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của L’Oréal, khách hàng hay nhân viên của chúng tôi.

 • Nếu chúng tôi đã có sự đồng ý của Quý khách.

 • Hoặc nếu chúng tôi được pháp luật cho phép.

 

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho các đối tác của chúng tôi:

 

 • Nếu dịch vụ mà Quý khách đăng ký sử dụng do L’Oréal và một đối tác cùng xây dựng chung (ví dụ như một ứng dụng hợp tác thương hiệu). Trong trường hợp này, L’Oréal và đối tác đó mỗi bên sẽ xử lý thông tin cá nhân của Quý khách cho mục đích riêng của mình và do đó thông tin của Quý khách sẽ được xửlý:

  • bởi L’Oréal phù hợp với Chính sách Bảo mật này;

  • bởi đối tác đó với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu theo các điều khoản và điều kiện riêng của đối tác đó cũng như theo chính sách bảo mật riêng của đối tác đó.

 • Nếu Quý khách đã đồng ý nhận thư tiếp thị và thư thương mại từ một đối tác của L’Oréal thông qua lựa chọn tham gia/đăng ký nhận thư tiếp thị (opt-in) (ví dụ như thông qua một ứng dụng mang nhãn của L’Oréal và được cung cấp cho các đối tác của L’Oréal). Trong trường hợp này, thông tin của Quý khách sẽ được xử lý bởi đối tác đó với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu theo các điều khoản và điều kiện riêng của đối tác đó cũng như theo chính sách bảo mật riêng của đối tác đó.

 • Chúng tôi có thể đăng các nội dung trích từ các mạng xã hội trên cơ sở được chúng tôi hỗ trợ. Trường hợp Quý khách tham khảo các nội dung trích từ các mạng xã hội được đăng trên trang web/các ứng dụng của chúng tôi, một Cookie từ mạng xã hội đó có thể được cài đặt trong thiết bị của Quý khách. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Chính sách Sử dụng Cookie của mạng xã hội đó.

 

Chúng tôi không chào mời hoặc bán các thông tin cá nhân của Quý khách.

 

 

 Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách ở đâu?

 

Các thông tin chúng tôi thu nhập từ Quý khách có thể được chuyển về, được truy cập từ và lưu trữ tại một địa điểm ở Việt Nam. Thông tin cũng có thể được xử lý bởi đội ngũ nhân viên ở ngoài Việt Nam đang làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong số các đơn vị cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

 

L’Oréal chỉ chuyển thông tin cá nhân ra khỏi Việt Nam theo cách thức an toàn và hợp pháp. Do một số quốc gia có thể không có các luật điều chỉnh việc sử dụng và chuyển thông tin cá nhân nên chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để bảo đảm các bên thứ ba tuân thủ các cam kết quy định trong chính sách này. Các bước này có thể gồm việc rà soát các tiêu chuẩn bảo mật và an toàn của bên thứ ba và/hoặc việc ký kết các hợp đồng thích hợp.

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo phần “Liên hệ với chúng tôi” dưới đây.

 

 Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách trong thời gian bao lâu?

 

Chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân của Quý khách trong thời gian chúng tôi cần đến thông tin đó để phục vụ  mục đích giữ thông tin, để đáp ứng các nhu cầu của Quý khách, hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

 

Để xác định thời gian giữ thông tin của Quý khách, chúng tôi sử dụng các tiêu chí sau:

 

 • Trường hợp Quý khách mua sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của Quý khách trong thời gian hai bên còn duy trì quan hệ giao dịch hợp đồng;

 • Trường hợp Quý khách tham gia một chương trình khuyến mại, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của Quý khách trong thời gian thực hiện chương trình khuyến mại đó;

 • Trường hợp Quý khách liên hệ với chúng tôi vì mục đích tìm hiểu, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của Quý khách trong thời gian cần thiết để xử lý yêu cầu tìm hiểu của Quý khách;

 • Trường hợp Quý khách tạo tài khoản, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của Quý khách cho đến khi Quý khách yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản đó hoặc sau một thời gian tài khoản không hoạt động (không có tương tác nào với các nhãn hàng) như được xác định theo các quy định của pháp luật Việt Nam;

 • Trường hợp Quý khách đã đồng ý với phương thức tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của Quý khách cho đến khi Quý khách thực hiện xóa đăng ký hoặc yêu cầu chúng tôi xóa đăng ký của Quý khách hoặc sau một thời gian tài khoản không hoạt động (không có tương tác nào với các nhãn hàng) như được xác định theo các quy định của pháp luật Việt Nam;

 • Trường hợp các cookie được cài trong máy tính của Quý khách, chúng tôi sẽ giữ các cookie này trong thời gian cần thiết để đạt được mục đích tương ứng của các cookie này (như trong thời gian của một phiên áp dụng cho các cookie giỏ mua hàng hoặc một phiên áp dụng các cookie ID) và trong một thời gian được xác định theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin cá nhân của Quý khách để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc các nghĩa vụ theo pháp luật của chúng tôi, cũng như để cho phép chúng tôi quản lý các quyền của mình (như để  đưa ra các yêu cầu thanh toán trước tòa) hoặc vì các mục đích thống kê hay theo truyền thống.

 

Khi không còn cần sử dụng các thông tin cá nhân của Quý khách, chúng tôi sẽ xóa thông tin khỏi các hệ thống và hồ sơ lưu trữ của chúng tôi hoặc chúng tôi sẽ cho ẩn thông tin để Quý khách không còn được nhận diện thông qua thông tin đó.

 

 

 Thông tin cá nhân của Quý khách có an toàn không?

 

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách và thực hiện mọi biện pháp hợp lý để bảo đảm thông tin cá nhân của Quý khách được an toàn. Bằng hợp đồng, chúng tôi sẽ yêu cầu các bên thứ ba đáng tin cậy là bên xử lý thông tin cá nhân của Quý khách thay cho chúng tôi cũng thực hiện nghĩa vụ bảo mật như vậy.

 

Chúng tôi luôn nỗ lực tối đa bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách và khi chúng tôi đã nhận được thông tin cá nhân của Quý khách, chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình nghiêm ngặt, các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn mọi trường hợp truy cập thông tin trái phép. Tuy nhiên, do phương thức truyền thông tin trên internet không hoàn toàn an toàn nên chúng tôi không thể bảo đảm an toàn cho các thông tin của Quý khách khi được truyền đến trang web của chúng tôi. Vì lý do đó, Quý khách phải tự chịu mọi rủi ro về bất kỳ thông tin nào được truyền như vậy.

 

 

 Kết nối với các website của bên thứ ba và đăng nhập qua mạng xã hội

 

Trang web và các ứng dụng của chúng tôi, tại từng thời điểm, có thể có đường link đến/từ website của các đối tác kinh doanh, nhà quảng cáo và công ty liên kết của chúng tôi. Nếu Quý khách sử dụng một đường link để truy cập vào bất kỳ website nào như vậy, xin lưu ý rằng các website đó có chính sách bảo mật riêng của họ và chúng tôi không nhận bất kỳ trách nghiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các chính sách nói trên. Vui lòng xem qua các chính sách nói trên trước khi Quý khách gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào đến các website đó.

 

Chúng tôi cũng có thể tạo điều kiện để Quý khách sử dụng phương thức đăng nhập qua mạng xã hội. Nếu chọn sử dụng đăng nhập qua mạng xã hội, Quý khách cần biết rằng Quý khách sẽ chia sẻ với chúng tôi các thông tin trong hồ sơ cá nhân của Quý khách tùy theo các chế độ cài đặt của Quý khách trên mạng xã hội đó. Vui lòng truy cập vào mạng xã hội liên quan và xem qua chính sách bảo mật của mạng xã hội này để hiểu rõ cách thức thông tin cá nhân của Quý khách được chia sẻ và sử dụng tại đó.

 

 Mạng xã hội và nội dung do người sử dụng tạo ra (User Generated Content)

 

Một số các trang web và ứng dụng của chúng tôi cho phép người sử dụng gửi nội dung do chính họ tạo ra. Xin nhớ rằng bất kỳ nội dung nào gửi đến một trong các mạng xã hội của chúng tôi đều có thể được mọi người xem thấy, và Quý khách cần cẩn trọng trong việc cung cấp thông tin cá nhân như thông tin tài chính hoặc thông tin địa chỉ qua các mạng này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào do các cá nhân khác thực hiện khi Quý khách đăng thông tin cá nhân của mình lên một trong các mạng xã hội của chúng tôi, đồng thời chúng tôi khuyến cáo Quý khách không chia sẻ các thông tin này.

 

 

CÁC QUYỀN VÀ LỰA CHỌN CỦA QUÝ KHÁCH

L’Oreal tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách: điều quan trọng là Quý khách phải có khả năng kiểm soát các thông tin cá nhân của mình. Quý khách có các quyền sau:

 

Các quyền của Quý khách

Quyền này nghĩa là gì?

Quyền được thông báo

Quý khách có quyền được cung cấp các thông tin rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, cũng như về các quyền của Quý khách. Đây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp thông tin trong chính sách này cho Quý khách.

Quyền truy cập thông tin

Quý khách có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi đang giữ (có thể có một số giới hạn nhất định).

Các yêu cầu nào vô căn cứ một cách rõ ràng, quá đáng hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần có thể không được chúng tôi đáp ứng.

Để thực hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

Quyền chỉnh sửa thông tin

Quý khách có quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình nếu thông tin bị sai hoặc không cập nhật và/hoặc có quyền yêu cầu hoàn chỉnh thông tin cá nhân của mình nếu thông tin chưa hoàn chỉnh.

Để thực hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây. Nếu Quý khách đã có tài khoản, Quý khách có thể dễ dàng chỉnh sửa thông tin của chính mình bằng chức năng “My Account”.

Quyền xóa thông tin/quyền được quên lãng

Trong một số trường hợp, Quý khách có quyền yêu cầu xóa hoặc bỏ thông tin cá nhân của mình. Xin lưu ý rằng đây không phải là một quyền tuyệt đối  vì chúng tôi có thể có các căn cứ pháp lý hoặc các căn cứ hợp lệ để giữ lại thông tin cá nhân của Quý khách. Nếu Quý khách muốn chúng tôi xóa thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

Quyền không chấp thuận thư tiếp thị trực tiếp, kể cả công nghệ profiling

Quý khách có thể xóa đăng ký hoặc chọn không nhận thư tiếp thị trực tiếp của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào.

Cách thức dễ dàng nhất là Quý khách click vào đường link “unsubscribe” trong bất kỳ email hoặc thư nào chúng tôi gửi đến Quý khách. Ngoài ra, Quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

 

Nếu Quý khách không đồng ý với công nghệ profiling, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

Quyền rút lại sự đồng ý tại bất kỳ thời điểm nào trong trường hợp việc xử lý thông tin được dựa

trên sự đồng ý của Quý khách

Quý khách có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi xử lý thông tin của Quý khách trong

trường hợp việc xử lý đó được dựa trên sự đồng ý

 

của Quý khách. Việc Quý khách rút lại sự đồng ý như nói trên sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quy trình xử lý thông tin dựa trên sự đồng ý trong giai đoạn trước khi bị rút lại. Chúng tôi đề cập đến các bảng ở phần “Chúng tôi thu thập thông tin nào từ Quý khách và cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó”, đặc biệt là cột “Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách là gì?” để xác định xem việc chúng tôi xử lý thông tin có được căn cứ trên sự đồng ý của Quý khách hay không.

Nếu Quý khách muốn hủy việc rút lại sự đồng ý của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

Quyền không chấp thuận việc xử lý thông tin dựa trên các quyền lợi hợp pháp của chúng tôi

Tại bất kỳ thời điểm nào, Quý khách đều có thể không đồng tình với việc chúng tôi xử lý thông tin của Quý khách trong trường hợp việc xử lý đó được dựa trên quyền lợi hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi đề cập đến các bảng ở phần “Chúng tôi thu thập thông tin nào từ Quý khách và cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó”, đặc biệt là cột “Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách là gì?” để xác định xem việc chúng tôi xử lý thông tin có được căn cứ trên các quyền lợi hợp pháp hay không.

Để thực hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

Quyền nộp đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền

Quý khách có quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền bảo vệ dữ liệu tại quốc gia của Quý khách để nộp đơn khiếu nại các biện pháp bảo vệ dữ liệu và các biện pháp bảo mật của L’Oréal.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây trước khi nộp đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền bảo vệ dữ liệu.

Quyền chuyển dữ liệu

Quý khách có quyền chuyển, sao chép và dời dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi sang một cơ sở dữ  liệu khác. Quyền này chỉ áp dụng đối với các thông tin mà Quý khách đã cung cấp trong trường hợp việc xử lý thông tin được thực hiện theo phương thức tự động và dựa trên hợp đồng hoặc sự đồng ý của Quý khách. Chúng tôi đề cập đến các bảng ở phần “Chúng tôi thu thập thông tin nào từ Quý khách và cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó”, đặc biệt là cột “Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông tin cá  nhân của Quý khách là gì?” để xác định xem việc chúng tôi xử lý thông tin được căn cứ trên việc thực hiện hợp đồng hoặc được căn cứ trên sự đồng ý của Quý khách.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

Quyền giới hạn xử lý thông tin

Quý khách có quyền yêu cầu giới hạn việc chúng tôi xử lý thông tin của Quý khách. Quyền này có nghĩa là phạm vi chúng tôi xử lý thông tin của Quý khách sẽ được hạn chế, do đó, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin nhưng không được sử dụng tiếp thông tin hoặc xử lý tiếp thông tin.

Quyền này được áp dụng trong một số ít các trường hợp nêu trong bản Quy định chung về Bảo vệ dữ liệu, như sau:

· tính chính xác của thông tin cá nhân bị chính chủ thể dữ liệu (tức là Quý khách) không thừa nhận, trong một thời gian cho phép bên kiểm soát dữ liệu tiến hành xác minh xem

thông tin cá nhân có chính xác hay không

 

 

· việc xử lý thông tin là bất hợp pháp nhưng chủ thể dữ liệu (tức là Quý khách) không đồng tình với việc xóa thông tin cá nhân và yêu cầu giới hạn phạm vi sử dụng thông tin thay vì xóa thông tin;

· bên kiểm soát dữ liệu (tức là L’Oréal) không còn cần các thông tin cá nhân để xử lý thông tin nhưng được chủ thể dữ liệu yêu cầu giữ lại để chuẩn bị, tiến hành hoặc biện hộ trong các khiếu kiện pháp lý;

· chủ thể dữ liệu (tức là Quý khách) đã không đồng tình với việc xử lý thông tin dựa trên các quyền lợi hợp pháp của bên kiểm soát dữ liệu trong khi chờ xác minh xem các căn cứ hợp lệ của bên kiểm soát dữ liệu có vượt quá các căn cứ của chủ thể dữ liệu hay không.

 

Nếu Quý khách có yêu cầu giới hạn như nói trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

Quyền vô hiệu hóa các cookie

Quý khách có quyền vô hiệu hóa các Cookie. Các chế độ cài đặt từ các trình duyệt internet thường được lập trình theo định dạng chấp nhận Cookie, nhưng Quý khách có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng cách thay đổi chế độ cài đặt cho trình duyệt của Quý khách.

 

Nhiều cookie được sử dụng để nâng cao tính khả dụng hoặc chức năng của các website/ứng dụng; do đó, nếu chặn các cookie thì Quý khách có thể không sử dụng được một số phần trên trang web/các ứng dụng của chúng tôi như được trình bày chi tiết trong bảng liệt kê các loại Cookie.

 

Nếu Quý khách muốn hạn chế hoặc chặn tất cả các cookie được cài đặt từ trang web/các ứng dụng của chúng tôi (và khi đó Quý khách có thể không sử dụng được một số phần trên trang web đó), hoặc từ các website/ứng dụng khác, thì Quý khách có thể thực hiện thông qua chế độ cài đặt trình duyệt của mình. Chức năng Help trên trình duyệt sẽ chỉ dẫn cách thức thực hiện cho Quý khách. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:

http://www.aboutcookies.org/;

 

Để giải quyết yêu cầu của Quý khách, chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách cung cấp thông tin nhận diện.

 

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về cách thức chúng tôi xử lý, sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của Quý khách như nêu trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: [email protected] hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ: Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam, Bộ phận Chăm sóc & Tư vấn Khách hàng, tầng 10, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng và 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần 30 ngày làm việc để xử lý yêu cầu của Quý khách trong trường hợp Quý khách muốn cập nhật thông tin chi tiết hoặc rút lại sự đồng ý của mình.